91. RISIKOVURDERING.

 

 

 

Forskriften om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) ramser opp 15 forskjellige punkter som kan medføre risiko for personer, eiendom eller husdyr når et elektrisk anlegg tas i bruk. Fagarbeideren som bygger anlegget må ta stilling til i hvilken grad vært enkelt av disse punktene har betydning for den installasjonen som skal utføres.

 

Når vurderingen er gjennomført, velger fagarbeideren et tiltak for at beskyttelsesgraden blir tilfredsstillende.  Dette tiltaket kan velges ut fra NEK 400, eller fra strengere normer.

 

 

 

 

 

FEL

DER HVOR DET ER NØDVENDIG, KAN ET TILTAK VELGES UT FRA NEK 400.

 

 

§ 20

 

 

§ 21

 

 

§ 22

 

 

§ 23

 

 

§ 24

 

 

§ 25

 

 

§ 26

 

 

§ 27

 

 

§ 28

 

 

§ 29

 

 

§ 30

 

 

§ 31

 

 

§ 32

 

 

§ 35