92. HMS

 

 

Alle bedrifter som produserer varer, eller som yter andre tjenester, er pålagt å ha et enkelt og oversiktelig system som viser hvordan bedriften forholder seg til alle lover og forskrifter som gjelder for produksjonen. Dette systemet skal kontrolleres og godkjennes av inspektører i produkt og elektrisitetstilsynet, og det skal være åpent slik at en eventuell kunde lett kan kontrollere produksjonsprosessen rundt produktet. 

 

 

 

 

 

 

H

 

HELSE:

Systemet skal vise om produktet er helseskadelig for arbeidstakerne eller for andre i samfunnet under produksjonsprosessen. Her skal vi kartlegge røykutslipp, miljøskadelige stoffer, faremomenter ved produksjonen og bruk av verneutstyr under arbeidet.

 

EKS PÅ PROBLEM: Har produksjonen av varen kostet noen menneskers helse globalt eller lokalt?

 

M

 

MILJØ:

I denne blokka skal systemet kartlegge miljøet på arbeidsplassen som en sikkerhetsforanstaltning for at lovverket blir fulgt, og at det er trivsel på arbeidsplassen.  Eks.: Arbeidsmiljøloven. Ferieloven.  O. A

 

EKS PÅ PROBLEM: Er det brukt slaver eller ulønnede barnearbeidere til å framstille varen?

 

S

 

SIKKERHET:

Kan du være sikker på at den mannen som har stått for arbeidet virkelig er kvalifisert for den oppgaven han har fått. Hva slags fagbrev og hva slags kompetanse har bedriften. Her kommer også risikovurderingen i forhold til FEL inn. 

 

EKS PÅ PROBLEM: Er denne varen framstillet under kontroll av kvalifiserte fagfolk?

 

 

 

 

Når en bedrift, og den enkelte arbeidstakeren i denne bedriften kan legge fram dette systemet, har de rett til å sette et CE- merke på varen sin.