93. SIKRINGER

 

SMELTESIKRINGER.

 

 

RYK- karakteristikken viser oss hvordan en sikring reagerer på overstrømmer.

 

 

Der finnes to hovedtyper av smeltesikringer. Den kvikke sikringen brukes til normale, termiske belastninger, og den trege sikringen brukes til motoranlegg.

 

 

DIMENSJONERING:

 

I2 = 1,75 x In

 

(Se den reelle tabellen for den sikringen du velger.)

 

 

 

 

AUTOMATSIKRINGER

 

 

 

 

Automatsikringene er bygget opp omkring et termisk, og et elektromekanisk vern.  Når strømmen kommer opp i en viss verdi, bryter sikringen momentant.

 

Det finnes forskjellige typer sikringer, med forskjellige kurver. Disse er laget med forskjellige angrepspunkter for den elektromekaniske kurva, og de benevnes med bokstavene A, B, og C. 

 

 

DIMENSJONERING:

 

I2 = 1,45 x In

 

(Se den reelle tabellen for den sikringen du velger.)