95. STRØMFØRINGSEVNE. (3 FASE PVC- LEDNING)

PVC- isolasjonen rundt ledningene tåler normalt temperaturer opp til ca 80 grader. Dersom temperaturen blir høyere risikerer vi at isolasjonen blir varig svekket. Dette kan skje ved kortslutninger og ved langvarige overbelastninger. For å hindre dette benytter man sikringer.  (Ved høyere temperaturer benyttes andre isolasjonsmaterialer.)

Denne tabellen kan normalt brukes når man skal dimensjonere tilførselskabler til trefasemotorer.:

NORM FOR KABLERS STRØMFØRINGSEVNE I BYGNINGER: (NEK 400. tabell 52 A4)

TABELLEN GJELDER FOR KABEL MED PVC-ISOLASJON, OG TRE BELASTEDE KOPPERLEDNINGER.

TVERR-

FORLEGNINGSMÅTE

 

EKSEMPEL

SNITT

A2

B2

C

D

 

 

- Kabel i rør i isolert vegg.

1,5

13,5

15

17,5

18

 

A2

 

2,5

17,5

20

24

24

 

 

 

4

23

27

32

31

 

 

- Kabler i rør utenpå veggen.

6

29

34

41

39

 

B2

- Kabel i kanaler med lokk.

10

39

46

57

52

 

 

 

16

52

62

76

67

 

 

- Kabler montert inn mot veggen.

25

68

80

96

86

 

C

 

35

83

99

119

103

 

 

 

50

99

118

144

122

 

 

- Kabler nedgravd i jorden.

70

125

149

184

151

 

D

 

95

150

179

223

179

 

 

 

120

172

206

259

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm2

Amp.

Amp.

Amp.

Amp.

 

 

 

 

Tabellen gjelder for en enkelt 3-leder kabel som monteres i en omgivelsetemperaturer opp til 30 oC.  Ved høyere temperaturer, eller for kabler med flere ledere, eller for flere kabler som blir montert inntil hverandre skal strømføringsevnen reduseres ved hjelp av tabell 52A-14, 52- 15 og 52A-17 i NEK 400.

2-FASE KABLER.

2-FASE LEDNINGER.

REDUKSJONSFAKTORER.