98. IT- NETT

 

 

 

 

 

Transformatoren i et IT- anlegg er isolert fra jord, slik at jordstrømmene må finne andre veier tilbake til utgangspunktet. Det er vanligvis ganske stor motstand i strømveien gjennom jorda, og jordstrømmene blir sjeldent særlig store. Når det bare er en enkelt jordfeil i dette anlegget, holder jordstrømmen seg på ca 1 Ampere.

 

Dersom vi skulle få flere jordfeil på samme transformatorkretsen, vil jordstrømmen bli større. Normalt kommer den da opp i mot ca 10 A.

 

Slike jordstrømmer kan være årsaker til branner som starter der hvor strømmen passerer gjennom et lite punkt med motstand i. ( f.eks. en spiker i et trehus. )

 

IT- anlegget er det strømnettet som brukes mest i Norge. Dette er et treledersystem, og det brukes særlig til anlegg som forsyner bolighus O.A. 

 

Normalt: 230 Volt.