99. TT- NETT

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatoren i et TT- anlegg er forbundet med jord over en ledning som koples inn i transformatorens null- punkt. Det betyr at en jordstrøm som lekker ut ute i anlegget, finner sin veg tilbake til transformatoren gjennom denne ledningen.  Derfor blir slike strømmer normalt så store som 10 A.

 

Jordfeilstrømmene følger jordsmonnet, og denne kan lett skape noe ubehag.