101. TRANSIENTVERN

 

 

 

 

 

En transient kan komme av et lyn som slår ned i nærheten av en linje, eller av en forstyrrelse i strømforsyninga som f.eks. en kraftig kortsluttning utenfor selve anlegget. Slike transienter kan komme inn i anlegget, og der kan de forårsake store ødeleggelser. Vi kan til en viss grad beskytte oss mot slike ting ved å montere et overspenningsvern i installasjonen.

 

En transient som kommer inn på denne måten oppstår gjerne som en eneste, kortvarig bølge som legger seg på sinusspenninga på strømnettet. En slik bølge kommer inn med en svært høy frekvens. Slike frekvenser oppfører seg litt annerledes enn normale spenninger. De følger nemmelig ikke til Ohms lov, men de ”kjører så fort at de får problemer med å ta svinger”. Derfor vil slike overspenninger helst gå rett fram, og hele tiden søker de etter den letteste veien mot jorda.

 

 

 

Overspenningsvernet skal lede transienten slik at den slipper til jord uten å gå inn i installasjonen. Det innebærer at vi må skape en rettest mulig vei fra inntakspunktet og ut til en jordelektrode som kan drepe transienten.

 

Samtidig er det viktig at vi får en krappest mulig bøy mellom overspenningsvernet og sikringsfordelingen i den installasjonen som skal beskyttes.

 

En transient som følger ledningsanlegget på denne måten, vil ofte følge linjene så langt den kan. Når den kommer til det siste huset på linja, vil den nødvendigvis måtte gå inn der. Her vil transienten følge ledningsanlegget på sin ville ferd mot et jordpotensial. Et sted slår den ut av en bøy på en ledning.  Dersom vi lager den krappeste bøyen i installasjonen mellom overspenningsvernet og overbelastningsvernet, er det stor sjanse for at transienten vil velge denne veien ut.