102. BRYTERSYSTEMER

 

 

Se REGULERINGSBRYTERE

AUTOMATIKKVENDERE

 

SKJEMA

SYMBOL

FUNKSJON

KOPLING

 

Skjema 1

BRYTER 1- POL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema 2

BRYTER 2- POL

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema 5

KRONEVENDER.

( Serievender.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema 6

ENDEVENDER

( Vekselvender.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema 8

MELLOMVENDER

( Kryssvender.)