37. ZENERDIODER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenerdioden fungerer som en vanlig diode for strømmer som vil trenge gjennom denne i lederetningen.

 

Når Dioden får spenning i sperreretningen, sperrer denne til Zenerspenninga er nådd. Dersom spenninga økes over dette, vil dioden slippe gjennom strøm for å fjerne det spenningstrykket som går over Zenerspenninga.

 

 

 

SE ZENERBARRIERE