7. PARALLELLKOBLING.

 

 

 

 

Samlet motstand i kretsen…

 

Spenninga blir lik over motstandene…

U = U1 = U2 = … Un

 

Strømmen fordeler seg over kretsene…

I = I1 + I2 + … In

 

 

Samlet effekt i kretsen…

P = P1 + P2 + … Pn