9. LASTMOTSTAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparater blir stemplet med effektytelsen ved en spesiell spenning. Ved hjelp av dette kan vi beregne motstanden i apparatet:

 

              

 

 

RL må brukes for å beregne den nye strømmen som lasta trekker dersom apparatet får en anen spenning.

 

 

 

LASTMOTSTAND

REGNESKJEMA

 

 

 

 

 

NÅR SPENNINGEN ENDRER SEG, ENDRER OGSÅ STRØMMEN SEG. MOTSTANDEN I LASTA ER LIKEVEL DEN SAMME. DERMED ER MOTSTANDEN DEN KONSTANTE STØRRELSEN SOM MAN KAN BENYTTE NÅR MAN VIL REGNE UT DEN NYE EFFEKTEN KRETSEN FÅR.