10. SPENNINGSKILDER

 

BELASTET SPENNINGSKILDE:

 

 

 

 

 

 

 

KORTSLUTTET SPENNINGSKILDE:

 

 

 

 

 

E =

 

 

Ri=

 

 

Ui=

 

 

 

 

 

 

 

 

U =

 

 

 

 

I =

 

Ik=

 

Den elektromotoriske spenninga er konstant opp til en viss belastning. Den måles i Volt når spenningskilden arbeider i tomgang.

 

Spenningskildens indre motstand.

(Måles i ohm.)

 

Spenningsfallet over den indre motstanden bestemmes av strømmen som spenningskilden leverer. (Måles i volt)

 

Ui = Ri × I (v)

 

 

 

 

 

Spenningskildens klemmespenning.

 

U= E - Ui (v)

 

Spenningskildens belastningsstrøm.

 

Spenningskildens kortsutningsstrøm (måles i Amper.)