11. REGNESKJEMA FOR EN STRØMKRETS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regneskjemaene for spenningskilden, kabelen, og lasta koples sammen til en krets som danner en seriekopling. Bruk reglene for seriekopling ved beregninger.