23. ENERGIOVERFØRING.

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAFTSTASJON

OVERFØRINGSLINJE

DISTRIBUSJONLINJE

LAVSPENNINGSNETT

 

 

 

Når effekten skal overføres fra en kraftstasjon til en forbruker benyttes det forskjellige spenningsnivåer. Transformatorene er slik laget at de kan endre den elektriske spenninga. Det fører til at strømmen endrer seg på de forskjellige nivåene. Høyere spenning, gir lavere strøm. Dermed kan vi overføre en stor effekt med mindre effekttap.

 

ELEKTRISK KRAFTOVERFØRING