77. ENFASEDRIFT.

DRIFTSKONDENSATOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom en asynkronmotor skal kjøre i et 2-fasenett kan man skape et dreiefelt ved å kople en av viklingene inn gjennom en kondensator. Denne metoden reduserer motorens effekt en del, og man vil få et noe svakere startmoment. Den kondensatoren som vil egne seg til formålet, bør regnes ut av motorprodusenten.

 

Metoden kan anbefales for motorer med påstemplet effekt opp til ca 750 W.  Det er mulig å velge ut en kondensator ut fra tabellen, men det resultatet man oppnår vil variere noe for den enkelte motoren.