82. DALANDERMOTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKLINGENE.

 

Dalandermotorene lages for to hastigheter.

 

Dersom man setter spenning på 1U 1V 1W ser man at motoren får 2 polpar.

 

Dersom man setter spenning på 2U 2V 2W, og samtidig kortslutter 1U 1V 1W, ser man at motoren får 1 polpar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIDEL.

 

 

 

Dalandermotorer kan kontrolleres ved hjelp av en kontaktorkopling, eller ved hjelp av en manuell bryter. 

 

Dersom K1 legges inn alene, ser vi at motoren får lav hastighet.

(2 polpar.)

 

Dersom K3 legges inn, vil motoren få høy hastighet (1 polpar). K2 må imidlertid legges inn samtid med K3 for at motoren skal opprettholde styrken sin når turtallet endres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRESTRØM.

 

Motoren trekker forskjellig strøm i de to hastighetene. Dersom det termiske vernet skal brukes som motorvern, må man ha et slikt vern for hver hastighet.  Ledningsanlegget må dimensjoneres etter det vernet som er stillet høyest.

 

I den enkleste formen kan motoren styres av en vender. Ved en slik kopling får ikke anlegget nullspenningsutløsning.

 

Dersom kontaktor K1 og K2 i denne tegningen blir lagt inn samtidig, vil man få kortsluttning. Derfor er det viktig at man lager en kortsluttningsforsikring når dette koples opp.