61. OG- FUNKSJONEN.

 

IEC NORMEN

DIN NORMEN

AM. MIL. STD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOLSK LIKNING

SANNHETSTABELL

TEKNISK

MATEMATISK

 

 

 

 

 

T = A · B

 

 

 

T = A Ù B

 

Tegningene i tabellen over viser hvordan en OG – funksjon kan tegnes etter tre forskjellige normer.  Øverst vises symbolet for en “ svart boks. ” Under ser vi den normerte tegnemåten for kontaktplankopling av funksjonen, og nederst finner vi en sannhetstabell som viser virkemåten, samt de to forskjellige tegnene som kan benyttes for å uttrykke denne funksjonen i en mattematisk beregning.

 

IEC =
DIN =

AM. MIL. STD.=

Internasjonal norm. ( Brukes på moderne tegninger. )

Tysk norm.  ( Mest brukte norm på tegninger fram til ca. 1990. )

Amerikansk militær standard brukes mye i apparatteknikk.

(Kontaktplantegningen etter denne standarden kalles også for LADDER. )