62. ELLER - FUNKSJONEN

 

IEC-NORMEN

DIN-NORMEN

AM.MIL.STD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOELSK LIKNING

SANNHETSTABELL

TEKNISK

MATEMATISK

 

 

 

 

T = A + B

 

 

 

T = A Ú B

 

Tegningene i tabellen over viser hvordan en OG – funksjon kan tegnes etter tre forskjellige normer.  Øverst vises symbolet for en “ svart boks. ” Under ser vi den normerte tegnemåten for kontaktplankopling av funksjonen, og nederst finner vi en sannhetstabell som viser virkemåten, samt de to forskjellige tegnene som kan benyttes for å uttrykke denne funksjonen i en mattematisk beregning.

 

IEC =
DIN =

AM. MIL. STD.=

Internasjonal norm. ( Brukes på moderne tegninger. )

Tysk norm.  ( Mest brukte norm på tegninger fram til ca. 1990. )

Amerikansk militær standard brukes mye i apparatteknikk.

(Kontaktplantegningen etter denne standarden kalles også for LADDER. )