66. KORNAUGDIAGRAM

 

 

Karnaugdiagrammet bygger på teorem nr 6 i Boolsk Algebra:

 

 

 

 

 

 

2. Man kan sette opp et enkelt Karnaugdiagram for opp til 4 innganger.

 

 

 

A

Fire hjørner danner en firer- gruppe.

 

B

Loddrett og vannrett danner ruter ved siden av hverandre en gruppe.

 

C

Ruter ut mot kanten danner en gruppe når disse står tvers overfor hverandre.

3. Man kan danne grupper på 2- og 4- og 8- og 16 ruter.

 

 

 

 

 

 

Man bør lage så få, og så store grupper som mulig. En rute kan med fordel brukes felles for mange grupper.

 


4. De variablene som forandres i den enkelte gruppa, kan kuttes ut.

 

 

 

 

 

Når du leser inn i diagrammet…

 

 

… så ser du hva som kan kuttes ut!

 

 

 

5. Ruter på skrå i et diagram inneholder en eksklusiv funksjon

 

 

 

 

 

 

 

Slike funksjoner kan ikke gjøres enklere.

 

6.

Hver enkelt gruppe danner en OG - FUNKSJON. Mellom gruppene får man en ELLER - FUNKSJON.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Umulige kombinasjoner.

 

 

 

 

 

De rutene som skal gi signal, markeres med 1.

 

De rutene som ikke skal gi signal, markeres ikke.

 

Kombinasjoner som ikke kan forekomme, markeres

med X.

 

I sorteringen kan vi selv velge om X skal telle som 0

eller som 1.