70. SEKVENSER

 

Når en maskin skal utføre flere opperasjoner etter hverandre i en bestemt rekkefølge, kaller vi dette for en sekvens. (Eks. en vaskemaskin.) Før man begynner å lage en slik styring kan man ha god nytte av å sette opp et FUNKSJONSKJEMA.  Funksjonsskjemaet skal beskrive sekvensen helt konkret. Dette skjemaet tegnes opp ved hjelp av kommandoruter og betingelsesruter: 

 

KOMMANDO

BETINGELSE

 

 

 

 

 

En kommando blir realisert ved hjelp av en RS-VIPPE

… og betingelsen kan regnes ut ved hjelp av Boolsk algebra.

 

 

 

 

 

 

 

Når sekvensen skal settes opp bør man lage et funksjonskjema

 

FUNKSJONSKJEMA

FUNKSJONPLAN

 

 

 

 

 

 

Selve styringa kan så bygges som på funksjonsplanet.