71. PLS- PROGRAMMERING

 

Før du kan lage dine egne programmer, er det noe grunnleggende funksjoner du må se, og forstå. 

 

SLETT MASKINENS INNHOLD:

PROSEDYRE:

For Mitsubishi.

FORKLARING:

 

 

Alle PLS- maskiner har en egen, spesiell kode for å slette et program.

 

 

Selve koden finnes et sted i softvaremanualen til hver enkelt PLS- maskin.

 

 

STOPP

 (Venderen på CPU-blokka.)

RD/WD

( På programmereren.)

RD/WD

(Til displayet viser W)

NOP  K/H  800  GO

 

Vent til maskinen viser NOP i alle adressene.

 

 

Dersom du trykker inn denne koden på programmeringsenheten, vil du slette det programmet som ligger inne på MITSUBISHI- maskinen din.

 

 

 

Maskinen din er nå klar slik at du kan lage et nytt program.

 

 

 

 

 

 

 

FUNKSJONSPLAN

INSTRUKSJONSLISTE

LADDERDIAGRAM

 

 

 

 

LD     X0

AND  X1

ANI   X2

OUT  Y2

 

 

 

 

 

 

 

 

LD   X0

OR    X1

ORI   X2

OUT  Y2