73. SVARTE BOKSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man har laget styringa for en maskin, eller for et prosessavsnitt, kan denne lagres som en ”svart boks.” En slik boks kan man siden hente fram om man skal lage en tilsvarende maskin.

 

Man ser ofte at et PLS-program blir satt sammen av flere slike ”svarte bokser.”  Boksene kan være svært kompliserte i oppbygningen, og de har bestemte funksjoner som man kan sette sammen til store programmer.

 

Man kan lage slike bokser selv, man kan kjøpe dem gjennom programvare, eller man kan laste dem ned fra nettet.

 

Et enkelt eksempel på en ”svart boks” kan være et tidsledd, en teller eller en ferdig programmert RS-vippe.

 

 

 

ANSVAR

 

Vedkommende som lager et program for en maskin har ansvaret for at dette programmet virker etter gitte forutsetninger, og på en slik måte at en feil i programmet ikke kan skade mennesker, eiendom eller husdyr. Dersom du bygger opp et program av ”svarte bokser” som er laget av fremmede, har du selv ansvaret for at denne boksen er sikker i alle situasjoner. Oppstår det en fatal feil på grunn av programmet, kan dette bli ditt ansvar dersom du ikke kan dekke deg bak en leverandør. En slik dekning kan du bare få dersom den boksen du har valgt er merket med CE- stempel.

 

Et eksempel på et slikt problem kan være at du bruker en RS-vippe som er laget av NAND eller av NOR- elementer til å styre motoren for et sagblad.