VG1 ELEKTROFAG

 

 

 

Fagplanen for skoleåret er delt inn i 5 blokker.  Hver enkelt blokk strekker seg over 5 uker. Blokk 1, 2, 3. og 4 inneholder i tillegg et kurs av 20 timers varighet. Innholdet i de forskjellige blokkene, og framdriften din i disse, finner du ved å studere studieplanen. 

Rammeplan

Studieplan

Skoleverkstedet

Om din bedrift

 

 

 

 

Oppslagsbok

 

 

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

 

 

 

 

 

Dersom du er med i interaktiv elektro bør du huske koden din. En eller anen gang i framtiden får du sikkert behov for å kunne tenke på elektroteknisk vis.

 

 

De forskjellige blokkene vil bli åpnet i god tid etter hvert som skoleåret går framover. 

 

Elever som har fullført opplegget kan finne øvelsesrekkene under ”mappe” i INTERAKTIV ELEKTRO.

Lærere finner hele årsopplegget på medlemssiden i INTERAKTIV ELEKTRO.