Øvelsesbrettet er bygget opp av en liten automatikktavle. Tavlen er forbundet med en styrepult over et rør.  

 

 

På øvingstavlen er de nødvendige komponentene montert. Ledningene skal legges i kanaler, og de skal festes med strips der hvor de legges utenfor kanalene. Alle koblinger skal utføres ved bruk av niter.

 

Resultatet vurderes ut i fra hvor pen den endelige tavlen blir.