ANLEGGET RUNDT EN MOTOR

 

 

 

 

 

 

KORTSLUTNINGSVERN plasseres vanligvis på tilførselskabelen i det sentrale tavlerommet. 

 

STYRESTRØMSIKRING plasseres ofte i skapet, eller i tavlefeltet for motorutgangen. Slike sikringer benyttes vanligvis bare der hvor motoren krever et kortslutningsvern som er større enn 10 A. Det kan benyttes 2 A elementautomater. 

 

OVERBELASTNINGSVERNET kombineres med motorens termiske vern. Dette har til hovedoppgave å beskytte kabelanlegget rundt motoren, men det kan også stilles slik at det beskytter maskinen mot overlast.   

 

 

 

SERVICETABLÅ kan monteres innen rekkevidde av hver enkelt motor. Her kan man plassere brytere og vendere som benyttes når maskinen skal overhales eller vedlikeholdes.

 

 

 

NØDSTOPP benyttes for alle motorer, eller for grupper av motorer når disse arbeider i sammen. Slike  knapper skal plasseres på et sentrale sted hvor man har oversikt over hele maskinen.

Alle nødstoppknapper skal tilbakeføres som egen ledning til rekkeklemmelista i skapet. Seriekopling av slike knapper ute i anlegget tillates ikke.

 

 

SIKKERHETSBRYTER skal monteres på alle motorene. Disse skal kunne låses med hengelås. Montører som legger ut slike brytere bør legitimere seg ved bruk av navn på låsen. 

 

 

 

ROTASJONSVAKT kan benyttes. Om en motor er utstyrt med en slik, bør denne vakta kunne forbikoples ved bruk av egen bryter.