TRYKKNAPPER

 

FARGEKODE:

 

RØD:

Stopp-, Avkobling, Utkobling i forbindelse med fare, Alarm-, Nødstopp.

 

GRØNN:

Start-, Innkobling av maskiner og prosesser eller strømkretser.

 

GUL:

Knapp som benyttes til å hindre uønskede forandringer i en prosess

 

BLÅ:

Knapp som benyttes til tilbakestillinger av vern, alarmer o.a.

 

SVART:

Knapp som benyttes til både start og stopp av samme prosessdel.

 

 

PLASSERING AV KNAPPENE:

 

HASTIGHET

 

 

 

 

 

 

RETNING