IDENTIFIKASJON.

 

De enkelte komponentene i anlegget blir identifisert ved hjelp av et symbol og en bokstavkode.  Symbolet brukes på tegningene. Bokstavkoden markeres på komponenten, og på tegningene. Her følger en oversikt over de mest brukte symbolene og tilhørende bokstavkoder.  Identifikasjonskoden markeres etter tegnet   -   på tegningene. 

 

SYMBOL

NAVN

KODE

 

 

 

 

 

KONTAKTORSPOLE.

RELESPOLE.

 

K

 

 

 

 

 

SPOLE  MED INNKOPLINGSFORSINKELSE

 

K

 

 

 

 

 

SPOLE  MED UTKOPLINGSFORSINKELSE

 

K

 

 

 

 

SIGNALLAMPE

 

H

 

 

 

RINGEKLOKKE.

 

Det finnes flere symboler som angir forskjellige typer lydsignal som sirener, horn, O.A.

 

H

 

 

 

SYMBOL

NAVN

KODE

 

 

 

BIMETALLFØLER

TERMISK FØLER

 

F

 

 

 

SPENNINGSTRANSFORMATOR

 

T

 

 

 

STRØMTRANSFORMATOR

 

T

 

 

 

 

  REKKEKLEMME

 

X

 


 

SYMBOL

NAVN

 

 

 

ÅPEN BRYTER.

 

Åpne brytere betegnes med forkortelsen NO på komponentene. ( Normalt open. )

 

 

 

LUKKET BRYTER.

 

En lukket bryter betegnes med forkortelsen NC på komponentene. ( Normaly closed.)

 

 

 

TIDSFORSINKET VED UTKOPLING

 

Kontakten bruker en viss tid på å kople ut etter at den har fått signal om dette.

 

 

 

TIDSFORSINKET VED INNKOPLING.

 

Når kontakten får signal om å kople inn bruker den en viss tid på å utføre dette.

 

 

 

VEKSELKONTAKT

 

Kontakten skifter fra NC til NO 

 

 

 

 

TRYKKNAPP MED FJÆRRETUR

 

Bryteren går tilbake til utgangspunktet når den slippes.

 

S

 

 

 

TRYKKNAPP MED SPERRE

 

Bryteren blir stående i den stillingen som den trykkes til.

 

S

 

 

 

VRIBRYTER MED SPERRE.

 

 

 

S

 

 

 

BRYTEREN KONTROLLERES AV  ET TERMISK VERN

 

F

 

 

 

GRENSEBRYTER

POSISJONSBRYTER

 

 

 

 

S