DREIERETNINGSVENDER.

 

 

TIPS:

 

Hovedstrøm.

Styrestrøm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar læreren.

 

 

 

Dreieretningsvenderen benyttes når vi skal ha en motor til å kunne kjøre begge veier. Dette bruker vi når motorer skal kjøre opp og ned eller fram og tilbake. Dreieretningsvenderen egner seg også svært bra til bremse dersom motoren skal stoppes fort. ( Motstrømbremse.)