START OG STOPP FRA FLERE STEDER.

 

 

TIPS:

 

Rekkeklemmer.

Symboler.

Referanser.

Kontaktorer.

Koblingstabell

 

 

Motoren skal kunne startes fra skapdøren, og fra en egen boks som plasseres ute i anlegget. Mellom boksen (+P1) og skapet (+B) skal det legges opp en kabel.

 

Bestem først alle koblingspunktene, og Kople deretter opp den delen av anlegget som befinner seg inne i skapet. Lag først den interne koplingstabellen som du skal levere til læreren. Tabellen kan hjelpe deg med koblingen.

 

Svar til læreren.