ASYNKRONMOTORENS MERKESKILT

 

 

 

 

 

NORSK MOTOR A/S

3 »  50 Hz

IP 56

A1653-132

220 / 380 V

2675 rpm

6,5  /  3,7 A

1,6 KW

h = 0,8

Cos j = 0,8

Andre data og opplysninger

 

 

Merkeskiltet inneholder opplysninger om hvordan motoren er bygget, om hva slags påkjenninger den er beregnet for, og om motorens elektriske egenskaper.

 

Motorens avgitte effekt ved full last er oppgitt på merkeskiltet.  (Her 1,6 KW )

 

Motorens tilførte effekt ved full last kan regnes ut ved hjelp av opplysninger på merkeskiltet.

 

Merkeskiltet skal gi opplysning om motoren er beregnet for 3 fase- eller for 2 fase- drift.