EFFEKT OG VIRKNINGSGRAD

 

 

 

 

 

 

Virkningsgraden forteller hvor stor del av den tilførte effekten som blir benyttet til å arbeide i prosessen.

 

 

Effekttapet forholder seg slik:

 

 

Pt = PA + PTAP

 

 

Den effekten som blir tilført til en motor kan beregnes ved hjelp av følgende formler:

 

For tofasemotorer:

 

 

For trefasemotorer: