SIKKERHETSFORSKRIFT FOR LAVSPENNINGSANLEGG

 

 

 

 

De viktigste paragrafene:

 

INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

 

 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

 

§ 8

Ansvar. 

Eier av virksomheten som utfører arbeidet.

§ 9

Melding av ulykker / Uhell.

 

 

 

 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

§ 13

Opplæring, øvelse og instruksjon

Årlig sikkerhetskurs for arbeidstakere.

 

 

 

PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV ARBEID

 

§ 15

Arbeide på eller nær ved frakoplet anlegg

Rutiner for å hindre utilsiktet innkopling.

§ 16

Arbeide på eller nær ved spenningssatt anlegg.

Bruk av verneutstyr.

 

 

 

DRIFT AV LAVSPENNINGSANLEGG

 

§ 18

Vedlikehold av elektriske anlegg

 

§ 19

Betjening av sikringer.

 

 

 

 

ELEKTROLYSEANLEGG