FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONER AV ELEKTROFAGFOLK

 

 

 

 

DE VIKTIGSTE PARAGRAFENE:

 

 

FORSKRIFTEN

 

KOMMENTAR

§ 2

Ansvar for at forskriften holdes.

Anleggets eier.

§ 8

Krav om fagbrev, og til kvaliteten på opplæring.

Gjelder bl.a. for lærere.

§ 11

Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjoner av el- anlegg. 

n    Elektroinstallatør.

n    Heisinstallatør.

n    Automatiseringsleder

§ 12

Kvalifikasjoner for den som skal forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

n    Sakkyndig driftsleder

 

§ 13

 

Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjoner på elektriske anlegg.

Krav til fagbrev. Paragrafen peker på hva som kreves for at fagarbeidere skal kunne virke innen flere beslektede fagbrevkategorier.

 

 

 

 

 

FAGBREV UNDER LOVEN.