NEK 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEK 400 er en NORM som blir anbefalt brukt under planlegging og utførelse av elektriske anlegg der hvor spenninga er mellom 0V og 1000V. Der hvor forskriftene stiller krav om en metode eller et beskyttelsestiltak, vil man kunne gå inn i denne normen for å finne en del forslag til løsning på problemet.

 

NEK 400 beskriver hele tiden de minimale kravene som stilles til kvaliteten på det elektriske anlegget som skal bygges. I mange bedrifter er det utviklet egne normer, som stiller strengere krav.