EN-PULS LIKERETTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioden må tåle en sperrespenning som er høyere enn toppverdien av vekselspenninga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioden må tåle en strøm som er høyere enn toppverdien av den vekselstrømmen som lasta ville trekke om denne sto i en vekselstrømskobling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPENNINGSOMSETTNING