GRUNNFORMLER

 

 

 

 

 

 

U = R · I

 

 

P = U · I

 

 

 

OHMS LOV

EFFEKTFORMELEN

 

Elektrisitetslæra bygger i hovedsak på 2 formeler. Vitenskapsmannen OHM definerte motstand som et forhold mellom

strøm og spenning.  Den effekten som strømmen og spenninga skaper ble definert i effektformelen.

 

FORMELSAMLING FOR LIKESTRØM (og for ressistiv last i en- og tofaseanlegg.):

 

Ved hjelp av disse to formlene kan man lage mange andre formler som kan være til god hjelp dersom man har behov for

å se hvordan forskjellige fysiske størrelser forholder seg til hverandre. Dette forutsetter en viss kjennskap til matematikk.

 

U

 

R

I

P

 

 

U = R × I

 

P = U × I