RESISTANS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motstanden måles i en grunntråd ved 20 0C. Denne målinga kan brukes til å beregne motstanden i en tykkere og lengre tråd. 

 

Når temperaturen i tråden øker, vil også motstanden øke.

 

 

 

MOTSTAND VED 20 0C:

 

 

r = Grunnmotstand. Finnes i tabell.

R = Motsand, måles i Ohm

A = Areal, måles i mm2 

l   = Lengde. Måles i meter.   

MOTSTAND VED ANNEN TEMPERATUR:

 

Rv = Rk + Rk a ( Tv - Tk )

 

 

a   = Temperaturkoeffisient. Finnes i tabell.

Rk = Motstanden ved 20 0C

Rv = Motstanden ved annen temp.

Tv = Ny temperatur

Tk = 20 0C