PARALLELLKOBLING

 

 

 

 

 

Samlet motstand i kretsen…

 

 

 

Spenningen blir lik over motstandene…

 

U = U1 = U2 = … Un

 

 

Strømmen fordeler seg over kretsene…

 

I = I1 + I2 + … In

 

 

Samlet effekt i kretsen…

 

P = P1 + P2 + … Pn