MOTSTAND I KABLER

 

 

Dersom det går strøm gjennom en kabel ser vi at strømmen må gå gjennom begge lederne for å komme tilbake til utgangspunktet.

 

 

 

 

 

 

 

Spenningstapet i kabler kan beregnes på følgende måte:

 

UK = RK × I

 

UL = U - UK

 

Effekttapet beregnes med effektformelen:

 

PK = UK × I