LASTMOTSTAND

 

 

 

 

 

 

Apparater blir stemplet med effektytelsen ved en spesiell spenning. Ved hjelp av dette kan vi beregne motstanden i apparatet:

 

                        

 

 

RL må brukes for å beregne den nye strømmen som lasta trekker dersom apparatet får en anen spenning.

 

 

 

LASTMOTSTAND

REGNESKJEMA

 

 

 

 

 

 

 

Ist = den strømmen som belastningen er laget for å trekke.

Pst = den effekten som er stemplet på lasten.

Ust= den spenningen som er stemplet på lasten.

RL = den motstanden som belastningen har

UL = den spenningen som belastningen kobles til.

 

 

NÅR SPENNINGEN ENDRER SEG, ENDRER OGSÅ STRØMMEN SEG. MOTSTANDEN I LASTA ER LIKEVEL DEN SAMME. DERMED ER MOTSTANDEN DEN KONSTANTE STØRRELSEN SOM MAN KAN BENYTTE NÅR MAN VIL REGNE UT DEN NYE EFFEKTEN SOM BELASTNINGEN FÅR.