ALLE STRØMKILDER HAR EN INDRE MOTSTAND. FRAM TIL EN STIKKONTAKT LIGGER DET MANGE METER MED KOPPERLEDNINGER MED FORSKJELLIG TVERRSNITT. DET INNEBÆRER AT ETHVERT PUNKT BAK EN STRØMKILDE, HAR EN INDRE MOTSTAND.

 

DEN TRANSFORMATOREN SOM LEVERER ENERGIEN TIL STRØMKILDEN SETTER OPP DEN ELEKTROMOTORISK SPENNINGEN.