PARALLELLKOPLING AV BATTERIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromotorisk spenning:

 

E = E1 = E2 = En

 

Koblingas ladning:

 

Q = Q1 + Q2 + Qn

 

Koblingas samlede indre motstand :