RC – LEDD

 

 

 

 

 

Den tiden som magnetismen bruker på å bygge seg opp i spolen, og på å gå ut av kondensatoren, kalles for kondensatorens tidskonstant. Normalt arbeider en komponent ved 68 % av full energi.

 

 

 

 

TIDSKONSTANT

 

 

 

T = R • C ( s )

 

T = Tidskonstant. Målt i sekunder (s)

C = Kapasitans. Målt i Farad (F)

R = Resistans. Målt i Ohm.