SPOLER

 

 

 

 

 

 

 

 

HØYREHÅNDSREGELEN:

 

Legg høyre hånd over spolen slik at fingrene følger viklingene i strømretningen. Da vil tommelen peke mot den magnetiske nordpolen som dannes i spolen.

 

 

 

 

 

 

VEKSELSTRØMSMOTSTAND:

 

XL = 2 P f L (W)

 

X L = Reaktans. (Vekselstrømsmotstand.) Måles i Ohm

 f    = Frekvensen. Måles i Hertz

 

 L   = Spolens induktans. Måles i Henry. (H)

 

TIDSKONSTANT.