GENERATORPRINSIPPET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når et magnetfelt forandrer seg rundt en ledning, blir det indusert spenning i ledningen.

 

Når vi dreier på magneten, vil magnetfeltet i jernkjerna endre retning. Det innebærer at det vil bli indusert vekselstrøm i den spolen som er viklet rundt kjerna.

 

Dette prinsippet brukes i generatorer og dynamoer.