EFFEKT

 

 

 

 

 

 

Vannet i bassenget har en bestemt energi.  Ved å åpne en kanal nedover fra vannet, vil vi kunne få energien i vannet til å arbeide over tid.

 

Den effekten som vannet har evne til å produsere, kan bestemmes ved hjelp av følgende formel:

 

 

 

P =

E =

t =

 

Effekt

Energi

tid

 

Måles i Watt (W)

Måles i Joule (J)

Måles i sekunder. (s)

 

Denne formelen kan benyttes når vannet arbeider med en turbin for å lage elektrisk strøm, og den kan benyttes når vi tilfører effekt for å opparbeide en viss energi. ( For eksempel ved løfting. )