VIRKNINGSGRAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkningsgraden forteller hvor stor del av den tilførte effekten som blir benyttet til å arbeide i prosessen.

 

 

Effekttapet forholder seg slik:

 

 

Pt = PA + PTAP