VEKSELSTRØMSBEREGNINGER.

 

 

 

 

Ved å sette vekselstrøm på en spole, får vi en forskyvning mellom spenninga og strømmen. Dette kalles faseforskyvning. Faseforskyvningen blir utrykket som en vinkel.

 

Denne vinkelen kaller vi for fi. (j). Ved hjelp av denne kan vi regne mellom aktive og reaktive komponenter i kretsen.

 

AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT

REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT

 

 

 

 

 

MOTSTANDTREKANTEN

 

SPENNINGSTREKANTEN

 

EFFEKTTREKANTEN

 

 

 

 

 

 

 

Z2 = R2 + X2

 

 

U2 = UR2 + UX2

 

 

S2 = P2 + Q2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U blir vanligvis oppgitt.

 

 

 

 

S = U · I

 

 

 

Cos j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin j

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMLENE GJELDER FOR KOMPONENTER SOM ER SERIEKOPLET

 

 

ANDRE SENTRALE FORMLER:

 

INDUKTIV REAKTANS

 

KAPASITIV REAKTANS

 

 

Gjelder for spoler.

 

 

 

Gjelder for kondensatorer.


REAKTANS = MOTSTAND