BEGREP I VEKSELSTRØMSTEKNIKKEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVN

TEGN

ENHET

FORKLARING

MOTSTAND:

IMPEDANS

Z

W

Total motstand.

 

Z2 = R2 + X2

RESISTANS

R

W

Mekanisk motstand.

REAKTANS

X

W

Elektrisk / magnetisk motstand.

EFFEKT:

TILSYNELATENDE EFFEKT

S

VA

Den total effekten som kretsen trekker fra nettet.

 

S2 = P2 + Q2

AKTIV EFFEKT

P

W

Den nyttige effekten som brukes til arbeid, lys, e.t.c.

REAKTIV EFFEKT

Q

 

Effekten som går med til å drive elektrisiteten.

ANNET:

FREKVENS

F

Hz

Antall bølger i sekundet.

 

INDUKTANS

L

H

En spoles evne til å bli magnet.

 

KAPASITANS

C

F

Kondensatorens evne til å ta opp elektrisk ladning.

 

FASEFORSKYVNING

j

Grader

Tidsforskjellen mellom strøm og spenning.

 

EFFEKTFAKTOR

Cos j

 

Cosinus til faseforskyvningsvinkelen.

 

Se SINUSKURVE