TREFASEFORMLER

 

 

 

 

 

 

Ved regning på trefaseanlegg fungerer effekttrekanten. De andre trekantene fra vekselstrømslæra kan ikke brukes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSYNELATENDE EFFEKT:

  (VA)

 

AKTIV EFFEKT:

  (W)

 

REAKTIV EFFEKT:

 (VAr)

 

FASEKOMPENSERING:

 

Q = QL - QC